Bilag
I 2021 havde Møllen pædagogisk tilsyn og fik følgende handleplan