Møllens Politik om børn og seksualitet

 

Både i Møllen og som forældre har vi et ansvar i forhold til at sikre børnenes velbefindende og tryghed, hvilket indebærer, at ingen børn må lide overlast og være udsat for krænkelser.

 

Børn har en naturlig nysgerrighed overfor hinandens – og eget køn. Det er en del af barnets personlige udvikling at finde ud af, hvem ”jeg er” og hvem ”du er”. Derfor skal der være rum for børnenes naturlige nysgerrighed i forhold til kroppen.

 

Det er en balancegang som voksen, ikke at forskrækkes over børnenes nysgerrighed men samtidig være opmærksomme på, at ingen børn udsættes for noget, som kan virke krænkende eller stødende.

 

Derfor har vi i Møllen følgende retningslinjer:

 

Hvad er ikke ok:

§  At der bruges genstande/instrumenter i kønsdele

§  At der er magt og trusler involveret og ulige forhold eksempelvis alder og størrelse

§  At noget gør ondt og kan gøre skade

§  At børn presses til noget, de ikke har lyst til

 

Hvad er ok:

§  Lege kysselege

§  Kigge, er nysgerrige og stiller spørgsmål som vi gerne besvarer, i forhold til deres alder

§  Lege doktor lege, baby lege osv.

 

 

I forhold til børns seksualitet og deres lege:

§  Børnene må kigge, men ikke røre

§  Børnene skal ikke lege eller bade nøgne

§  Vi skal være i nærheden af børnene, og vide hvad de laver, uden at det fremstår som overvågning.

§  Når vi ser og oplever børns leg som handler om køn, må vi ikke give børnene dårlig samvittighed, men hvis vi skønner det nødvendigt anvise andre lege/aflede legen.

§  Vi skal kende børnene, så vi ved hvem man skal være ekstra opmærksomme på.

§  Vi taler med børnene om, at man skal sige fra, hvis der sker ting, man ikke bryder sig om.

§  Vi informerer forældrene ærligt og udramatisk og sørger for, at børnene ikke bliver skamfulde eller bange.

 

I øvrigt henviser vi til bilag fra foredragsholder, psykolog Helle Nielsen om børns seksualitet.

 

 

Procedure ved overgreb og krænkelse mod børn af børn:

Hvis vi oplever problematisk og krænkende adfærd vil personalet

§  stoppe situationen

§  Tale med børnene

§  Involvere leder og andre kollegaer

§  Orientere forældre

§  Samtaler, med eventuelt deltagelse af psykolog

§  Opfølgning, både i forhold til børn og forældre, til de involverede børn

 

 

Alle ansatte i Møllen har inden ansættelse afleveret en relevant ren straffeattest, samt underskrevet en samtykke erklæring, der giver leder ret til at indhente oplysninger fra det centrake kriminalregister i form af en børneattest, som skal være fuldstændig pletfri. Ingen personer der er tidligere straffet for pædofili kan få ansættelse i Møllen eller i Næstved kommunes øvrige institutioner/skoler.

 

 

Hvordan sikre vi personalet og hinanden i forhold til børn og anklager i forskellige karakter:

§  Personalet er altid mindst to i hele institutionens åbnings tid

§  Der går af personalet altid 2 ned i kælderen med børn, hvis der skal laves aktiviteter dernede

§  Vi fortæller hinanden hvor vi er og hvad vi laver

§  Vi har åbne og ulåste døre.