Sorg og kriseplan for Børnehaven Møllen.

 

Der er mange situationer, hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til i disse situationer at varetage barnets tarv. Formålet med denne handleplan er, at hjælpe den enkelte medarbejder og børnehaven med at håndtere svære situationer, hvor vi ofte er dybt berørte, ved at beskrive ansvarsfordelingen og arbejdsopgaverne. Men husk – det handler mest af alt om at turde være tilstede og at kunne rumme sit medmenneskes sorg.

 

Indhold:

 

 1. Hvad gør vi hvis et barn dør.

 

 1. Hvad gør vi hvis et barn mister en nærtstående.

 

 1. Hvad gør vi hvis børnehaven mister en medarbejder.

 

 1. Hvad gør vi hvis en medarbejder mister en af sine nærmeste.

 

 1. Alvorlig – livstruende sygdom.

 

 1. Opfølgning.

 

 1. Litteratur.

 

 1. Materialekasse.

 

 1. Evaluering af sorg- og kriseplanen.

 

 

1. Hvad gør vi hvis et barn dør.

 

Den der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter.

 

Ansvarsfordeling.

Ledelsen sørger for:

-          afklaring med hjemmet.

-          information af medarbejdere, bestyrelsesformand og daginstitutionskontor.

-          evt. kontakt til professionelle (psykolog, præst o.a.).

-          flagning.

-          bårebuket ved begravelsen.

-          evt. vikardækning.

 

Pædagogen på stuen sørger for:

-          orientering af stuens forældre.

-           samtale med stuens øvrige børn – fortælle om hvad der er sket. Snakke med børnene om den døde.

-          Tilgængelig børnelitteratur om emnet, der i tiden efter kan bruges i det pædagogiske arbejde på stuen.

 

Kontakt til hjemmet

Leder evt. sammen med stuens pædagog kontakter hjemmet. Det kan ske enten telefonisk eller ved hjemmebesøg (på passende tidspunkt) og er vigtig for at få faktiske forhold at vide (rygter undgås).

Huskepunkter:

-          Aftal med forældrene, hvorledes den nærmeste tid skal forløbe. – vil de være med når de øvrige børn på stuen skal orienteres

-          hvornår vil begravelsen finde sted – må repræsentanter fra børnehaven deltage?

-          Kommer forældrene i børnehaven sker samtalen på et uforstyrret sted – i dokumentationsrum eller personalerum.

-          Der kan afleveres skriftlige/tegnede hilsner fra børnene.

 

På stuen:

Ved en samling først på formiddagen orienteres børnene om barnets død. Lederen og personalet er parat ved samlingens start. Børnene skal have at vide hvad der er sket og snakker med dem om den døde kammerat. Børnene skal have lov at fortælle alt, både positivt og negativt. Børnene kan evt. lave tegning til barnets forældre.

 

Kontakt til stuens forældre:

Stuens personale og leder har ansvar for at orientere de øvrige forældre

Det er vigtigt så de også kan tale med deres barn om det. Orientering sker ved at der skrives et brev til hver enkelt om dødsfaldet. Forældrebestyrelsen/personalet sender blomsterhilsen til hjemmet eller ved begravelsen.

 

Information af medarbejdere

Det er vigtigt at alle medarbejdere i børnehaven er tilstrækkeligt informeret straks ved deres ankomst til børnehaven. Leder/morgenåbnere sørger for dette.

 

Information af de andre børn og forældre

Personalet på den enkelte stue sørger for at informere stuens børn. Forældrene på de øvrige stuer orienteres  ligeledes ved brev

 

Kontakt til professionelle støttepersoner

Leder kontakter daginstitutionskontoret for at eventuel professionel hjælp til medarbejdere (psykolog – der findes et udrykningshold der kan stille i løbet af kort tid i børnehaven). Tilbud om hjælp skal altid gives til medarbejderne.

Leder skal afklare med familien om de har behov for hjælp fra professionelle og vejlede vedrørende dette.

 

Flagning

Der flages på begravelsesdagen (husk bårebuket)!

 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie.

Den almindelige procedure følges. Ledelsen orienteres og stuens personale orienteres også selvom de har ferie.

 

2. Hvad gør vi hvis et barn mister en nærtstående.

 

Ansvarsfordeling.

Ledelsen sørger for:

-          afklaring med hjemmet.

-          information af medarbejdere, bestyrelsesformand, daginstitutionskontor og øvrige forældre i børnehaven.

-          evt. kontakt til professionelle (psykolog, præst o.a.).

-          flagning.

-          bårebuket ved begravelsen. (ved søskende, far eller mor).

 

Pædagogen på stuen sørger for:

-          orientering af stuens forældre.

-          samtale med stuens øvrige børn – fortælle om hvad der er sket. Snakke med børnene om barnets tab. Tal med børnene om hvad kan de gøre for at hjælpe barnet gennem sorgen.

-          Tilgængelig børnelitteratur om emnet, der i tiden efter kan bruges i det pædagogiske arbejde på stuen.

 

Kontakt til hjemmet

Leder evt. sammen med stuens pædagog kontakter hjemmet. Det kan ske enten telefonisk, samtale i børnehaven eller ved hjemmebesøg (på passende tidspunkt) og er vigtig for at få faktiske forhold at vide (rygter undgås).

Huskepunkter:

-          Aftal med forældrene, hvorledes den nærmeste tid skal forløbe. – vil de være med når de øvrige børn på stuen skal orienteres - (ved søskende, far eller mor)

 

-          hvornår vil begravelsen finde sted – må repræsentanter fra børnehaven deltage? (ved søskende, far eller mor).

 

 

-          kommer forældrene i børnehaven, sker samtalen på et uforstyrret sted – i dokumentationsrum eller personalerum.

Der kan afleveres skriftlige/tegnede hilsner fra børnene.

 

Information af de andre børn og forældre

Orientering sker ved, at der skrives et brev til hver enkelt om dødsfaldet. Forældrebestyrelsen/personalet sender blomsterhilsen til hjemmet eller ved begravelsen. - (ved søskende, far eller mor).

 

Information af medarbejdere

Det er vigtigt at alle medarbejdere i børnehaven er tilstrækkeligt informeret straks ved deres ankomst til børnehaven. Leder/morgenåbnere sørger for dette.

 

Kontakt til professionelle støttepersoner

Leder kontakter daginstitutionskontoret for at få eventuel professionel hjælp til medarbejdere (psykolog – der findes et udrykningshold (kriseberedskab) der kan stille i løbet af kort tid i børnehaven). Tilbud om hjælp skal altid gives til medarbejderne.

Leder skal afklare med familien om de har behov for hjælp fra professionelle og vejlede vedrørende dette.

 

Flagning

Der flages på begravelsesdagen (husk bårebuket)!

 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie.

Den almindelige procedure følges. Ledelsen orienteres og stuens personale orienteres også selvom de har ferie.

 

3. Hvad gør vi hvis børnehaven mister en medarbejder.

 

Den der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter.

 

Ansvarsfordeling.

Ledelsen sørger for:

-          afklaring med familien og hvad der forventes fra institutionens side.

-          information af medarbejdere, bestyrelsesformand og daginstitutionskontor.

-          Hvis kendskab til dødsfaldet sker uden for arbejdstid kontaktes samtlige medarbejdere inden næste dags begyndelse (6.30). Afdødes timer den første dag varetages af vikar/leder.

-          Det kan være nødvendigt at sende dybt berørte medarbejdere hjem

-          Information til samtlige forældre og evt. orientering om hvordan medarbejderens timer dækkes ind de nærmeste dage. På begravelsesdagen kan der være behov for, at forældre hjælper til i børnehaven/henter deres barn tidligt, så personalet kan deltage i begravelsen.

-          evt. kontakt til professionelle (psykolog, præst o.a.).

-          flagning.

-          bårebuket ved begravelsen.

-          evt. vikardækning.

 

Pædagogen på den enkelte stue sørger for:

-           samtale med stuens børn – fortælle om hvad der er sket. Snakke med børnene om den døde.

-          Tilgængelig børnelitteratur om emnet, der i tiden efter kan bruges i det pædagogiske arbejde på stuen.

 

Begravelsen

De medarbejdere, der måtte ønske det, deltager i begravelsen, såfremt det ikke strider mod familiens ønske.

 

Kontakt til professionelle støttepersoner

Leder kontakter daginstitutionskontoret for at få eventuel professionel hjælp til medarbejdere (psykolog – der findes et udrykningshold (kriseberedskab) der kan stille i løbet af kort tid i børnehaven). Tilbud om hjælp skal altid gives til medarbejderne.

 

Flagning

Der flages på begravelsesdagen (husk bårebuket)!

 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie.

Den almindelige procedure følges. Ledelsen orienteres og stuens personale orienteres også selvom de har ferie.

 

4. Hvad gør vi hvis en medarbejder mister en af sine nærmeste.

 

 Er primært et personaleanliggende, men kan også have betydning for forældre at vide. Ledelsen kontakter medarbejderen og taler om hvad den pågældende forventer sig fra sit arbejdssted og om man ønsker at børn og forældre orienteres.

Ledelsen har ansvaret for at børn/forældre orienteres om medarbejderens tab.

Medarbejderne aftaler, hvorledes der fra kollegial side skal reageres. Fra børnehaven sendes der blomster til begravelsen.

 

Begravelsen

De medarbejdere, der måtte ønske det, deltager i begravelsen, såfremt det ikke strider mod familiens ønske. Det er af stor betydning for den efterladte (medarbejderen) at kolleger deltager i begravelsen og på den måde giver udtryk for deres medfølelse.

 

5. Alvorlig – livstruende sygdom.

 

Hvad gør vi hvis der er tale om alvorlig sygdom i ovennævnte tilfælde: et sygt barn, en syg forælder, en syg medarbejder eller en pårørende til en medarbejder er alvorlig syg.?

Ansvarsfordeling.

 

Ledelsen sørger for:

-          afklaring med hjemmet.

-          information af medarbejdere, bestyrelsesformand, daginstitutionskontor og øvrige forældre i børnehaven i fornødent omfang.

-          evt. kontakt til professionelle (psykolog, læge)

 

Pædagogen på stuen sørger for:

-          samtale med stuens øvrige børn – fortælle om hvad der er sket.

 

Kontakt til hjemmet

Leder evt. sammen med stuens pædagog kontakter hjemmet. Det kan ske enten telefonisk, samtale i børnehaven eller ved hjemmebesøg (på passende tidspunkt) og er vigtig for at få faktiske forhold at vide (rygter undgås).

Huskepunkter:

-          Aftal med forældrene, hvorledes den nærmeste tid skal forløbe. – vil de være med når de øvrige børn på stuen skal orienteres - (ved søskende, far eller mor).

-          Kommer forældrene i børnehaven, sker samtalen på et uforstyrret sted – i dokumentationsrum eller personalerum.

Der kan afleveres skriftlige/tegnede hilsner fra børnene.

 

Information af de andre børn og forældre

Leder sørger for brev eller anden orientering til forældre og børn.

Forældrebestyrelsen/personalet sender blomsterhilsen til hjemmet)

 

Information af medarbejdere

Det er vigtigt, at alle medarbejdere i børnehaven er tilstrækkeligt informeret. Leder sørger for dette.

 

Kontakt til professionelle støttepersoner

Leder kontakter daginstitutionskontoret for at få eventuel professionel hjælp til medarbejdere (psykolog – der findes et udrykningshold (kriseberedskab) der kan stille i løbet af kort tid i børnehaven). Tilbud om hjælp skal altid gives til medarbejderne.

Leder skal afklare om familien har behov for hjælp fra professionelle og vejlede vedrørende dette

 

6. Opfølgning.

 

Sorg tager tid – lang tid. Der kan være tale om måneder eller år. Det der er sket vil aldrig ”gå væk”. Det vil altid være en del af den berørte.

 

 

Tiden efter dødsfaldet

Sorgens 4 stadier:

 1. chokfasen (varer fra et øjeblik til nogle døgn)
 2. Reaktionsfasen (kan vare flere uger)
 3. Bearbejdningsfasen (kan vare i mere end et år)
 4. Nyorienteringsfasen (vil bestå hele tiden, - personen vil leve med et ar i sjælen og det forsvinder aldrig).

Den vigtigste opfølgning du kan gøre, er at vise at det skete ikke er glemt. Spørg til, tal om det. Lad det ikke blive et tabu.

Vær opmærksom på, at midt i krisen kan den eller de tiloversblevne søskende blive lidt glemt af forældrene. Især ældre søskende kan få en følelse af at skulle dele ansvaret med forældrene, være voksen og tapper. Børnehaven kan blive det fristed, hvor det er tilladt at få opmærksomheden, sørge og rase, blive trøstet og måske opleve et sted, hvor livet er næsten normalt. Den samme situation kan et barn komme i, hvis en af forældrene er alvorligt syg. Det er ikke ualmindeligt, at reaktionen på det hændte kan – især for børns vedkommende – først kommer måneder senere.

 

Huskeliste og forslag til opfølgning:

-          giv omsorg/opmærksomhed/et kærligt tryk/en kort bemærkning

-          hav jævnlig kontakt til forældrene, så deres aktuelle situation er kendt.

-          Vær opmærksom på barnets/de voksnes urørlighedszone.

-          Vis barnet/de voksne, at det er tilladt at vise sorg – og tale om det.

-          Vis medfølelse, forståelse, medleven, ikke medlidenhed.

-          Vær opmærksom på barnets ensomhed og måske skyldfølelse

-          Hold øje med barnets udvikling – sorg tager tid – og kræfter

-          Give plads for samtaler/minder.

-          Vær opmærksom på den medarbejder, der har mistet en nærtstående eller har et tabsbarn i børnegruppen.

-          Husk orientering til vikarer og nye medarbejdere.

 

-          Hjælpe barnet/medarbejderen med at få adspredelse og fornøjelse. Latter og morskab hjælper – og det er tilladt.

-          Lyt

-          Evt kildeanvisning

 

 

 

7. Litteratur. Til voksne

 Anne Jacobsen: Børn og sorg – om børns reaktioner på tab og død, Hans Reitzels 1994

Dorris Ottesen: Børn og sorg – om forældretab i barndommen, Dafolo 1998

Atle Dyregrov: Sorg hos børn – en håndbog for voksne, Dansk Psykologisk forlag 1992

Guni Martin & Donna O´Toole: Når børn mister – om tab og sorg, Ørnens forlag 2003

 

8. Materialekasse. Til børn

Billedbøger og oplæsningsbøger til brug på stuen

Aldrig mere og for altid – Tannia Sels, Forlag: Klematis (2000)

Bedstemor er i himlen – Thomas Winding Forlag: Høst (2000)

Mor er stadig en engel  - Susanne Engelhardt Forlag: Kroghs forlag (2003)

Farmor og paradiset – Victor Hammar Forlag: Thorup (2006)

Så blev farfar et spøgelse – Kim Fupz Aakeson , Gyldendal (2004)

Det er noget i vejen, tudse – Sally Altschuler, Høst og søn (2001)

Rosita og farfar i jordhimmelen – Anders Rustrup, Høst og søn (2000)

 

9. Evaluering af sorg- og kriseplanen.

Der skal altid efter en hændelse foretages en evaluering af, hvad der gik godt og hvad der gik skidt, så eventuelle nye procedure kan indarbejdes i planen.

Sorg- og kriseplanen gennemgås og revideres hvert år – både i forældrebestyrelse og i personalegruppen.

Alle nye medarbejdere får udleveret et eksemplar af planen.

 

Hvis barn/forældre/medarbejder har en ikke-dansk kulturel baggrund, har en anden religion end kristendommen tales med de pårørende om hvad deres traditioner er.